W przypadku, gdy ma odbyć się tzw. ślub konkordatowy:

1. Narzeczeni winni wcześniej zarezerwować termin ślubu w kancelarii parafialnej.

2. Narzeczeni zobowiązani są do tego, aby uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim:

  • Zgodnie z decyzją Episkopatu nie są uznwawne zaświadczenia ze szkół średnich wystawione przez katechetę. Narzeczeni mają obowiązek uczestniczyć w 10 naukach tematycznych przed ślubem, a nie w szkole. Jest obowiązkiem narzeczonych zadbać o to odpowiednio wcześniej.
  • W naszej parafii nauki odbywają się cyklicznie w każdy poniedziałek o godz. 19.00 w kaplicy. Kurs trwa 10 tygodni. Inne terminy i miejsca nauk dostępne są na tablicy ogłoszeń w kancelarii.
  • Poza naukami obowiązkowe są 3 spotkania w poradni rodzinnej. Narzeczeni zgłaszają się minimum 3 miesiące przed ślubem (nie jest wymagane ukończenie nauk przedślubnych).

3. Przed zgłoszeniem się do kancelarii, narzeczeni muszą uzyskać właściwe dokumenty. Należy jednak pamiętać, że ich ważność jest tylko przez 3 miesiące, dlatego do właściwych urzędów udają się dopiero, gdy do dnia ślubu pozostanie mniej niż 3 miesiące.

  • narzeczeni wspólnie (!!!) udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i stamtąd pobierają zaświadczenie do tzw. ślubu konkordatowego;
  • jeżeli któreś z narzeczonych było ochrzczone w innej parafii niż nasza, należy udać się do parafii chrztu i poprosić o metrykę chrztu i bierzmowania, zaznaczając, że jest ona potrzebna do ślubu;
  • jeżeli oboje narzeczeni nie mieszkają na terenie naszej parafii, a ślub chcą zawrzeć w naszym kościele, przynoszą zezwolenie ze swojej parafii (albo od narzeczonego, albo od narzeczonej)

Zebrawszy wyżej wymienione dokumenty narzeczeni wspólnie przychodzą do kancelarii (z wyżej wymienionymi dokumentami i dowodem osobistym), aby spisać protokół i dać na zapowiedzi. Po tym spotkaniu, w dwie najbliższe niedziele wygłaszane są zapowiedzi (w przypadku, gdy jedna ze stron mieszka w innej parafii, ksiądz wystawia prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w tamtej parafii).

4. Narzeczeni powinni odbyć pierwszą spowiedź przedślubną.

5. W ostatnim tygodniu przed ślubem:

Do kancelarii może zgłosić się już tylko jedno z narzeczonych przynosząc: potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w innej parafii oraz dane świadków (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

6. W dniu ślubu:

Narzeczeni razem ze świadkami zgłaszają się w zakrystii kościoła na 15 minut przed ślubem, aby podpisać stosowne dokumenty. Przynoszą ze sobą: obrączki, zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego z podpisanymi na ostatniej stronie spowiedziami. Do zakrystii powinni również zgłosić się kamerzysta i fotograf.


Fragment artykułu z portalu www.slubosfera.pl:

Ile kosztuje ślub w Kościele? I dlaczego?

„Jest to opłata z tytułu iura stolae – czyli na potrzeby Kościoła i parafii” - wyjaśnia proboszcz parafii w jednym z podwarszawskich miast - „proboszcz ma prawo ustalić opłatę w stałej wysokości dla wszystkich wiernych proszących o udzielenie sakramentu – i takie rozwiązanie jest bardziej zasadne niż opłata „co łaska”. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, że proboszcz każdemu proponuje opłatę „co łaska” - z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że osoby biedne dają znacznie więcej niż bogate, które traktują to jako okazję do oszczędzenia. Ponadto wpływy na tacę – jako że w niektórych parafiach do kościoła chodzi zaledwie kilkanaście procent wiernych – z pewnością nie pokryją remontów, a nawet kosztów stałego utrzymania – zatrudnienia kościelnego, organisty i osoby do sprzątania. W konsekwencji – proboszcz nie będzie miał pracowników i w dniu ślubu, choć będzie fajny i zaproponuje ofiarę dowolną, będzie musiał także młodej parze powiedzieć, by sobie kościół posprzątała, zadbała o oświetlenie i ogrzanie, no i by sobie zagrała – zgodnie z programem liturgii! I wtedy narzeczeni na pewno uznają, że ksiądz nie tylko nie jest już fajny, ale że w ogóle nie nadaje się do sprawowania tak poważnej funkcji”.

[...]

Są pary, które ze względu na prawdziwy brak finansów, nie organizują przyjęcia weselnego, w takim przypadku mogą prosić o zwolnienie z opłaty za ślub. „Tak, zdarzyło mi się już udzielać ślubu bez opłat” - przyznaje przywołany wyżej ksiądz - „tak bywa w przypadku par narzeczonych, które faktycznie chcą przede wszystkim żyć w sakramentalnym związku małżeńskim, a nie stać ich na organizację ślubu i wesela”.

[...]

Wydatki związane z przygotowaniem ślubu i wesela są tak poważne, a nawet – zdaje się – coraz poważniejsze – że konieczność poniesienia jeszcze opłaty w kancelarii parafialnej może wzbudzać niechęć wiernych. I prowokować pytania: „czy sakramenty powinny być udzielane za opłatą?”, „czy kilkaset złotych opłaty to nie za duża ofiara za jedną Mszę świętą” i „czy pobieranie opłaty nie stawia kapłanów w roli usługodawców, gdy powinni raczej być szafarzami Bożych darów?”.

Opłata za ceremonię ślubu nie jest mała, ale jest uzasadniona przez szereg kosztów ponoszonych przez parafię.

Warto też zauważyć, że ceremonia ślubu jest o wiele cenniejsza niż organizacja wesela – a jednak na nie narzeczeni są gotowi wydać naprawdę ogromne sumy.

„Gdy pary, które narzekają, że nie mogą wziąć ślubu ze względów finansowych, słyszą, że udzielę im ślubu za darmo, natychmiast mówią, że to im nie rozwiązuje problemu, bo przecież jest koszt wesela” - mówi wspomniany proboszcz - „Skoro na jedzenie, ubranie, wynajem limuzyny i filmowanie tak wiele gotowi jesteśmy wydać, niepoważne jest narzekanie na koszt ślubu”.

Warto zatem samemu pomyśleć, jaka powinna być ofiara składana za ślub.

 

Ofiara składana za ślub w naszej parafii obejmuje:
intencję mszalną, wynagrodzenie organisty, przygotowanie kościoła do ceremonii ślubnej (dywan, klęczniki), potrzeby parafii związane z utrzymaniem kościoła.