W Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie od kilku lat działa chórek młodzieżowy. Grupa ta liczy 15 osób. Jest to wspólnota mieszana, zaangażowane są zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Próby śpiewu i gry na instrumentach odbywają się raz w tygodniu - we wtorki po wieczornej Mszy świętej, w której uczestniczymy. Dzięki temu dbamy o to, by grupa rozwijała się nie tylko muzycznie, ale także duchowo.

Opiekunem chórku młodzieżowego jest ksiądz Jarosław Mazurek, który pilnuje, by w muzycznym "zamieszaniu", nie zapominać o Tym, któremu służymy. Ksiądz dba także, by członkowie chórku wciąż rozwijali swoją świadomość liturgiczną. Głównym celem scholi jest włączanie się w oprawę niedzielnej Mszy Świętej dla kandydatów do Bierzmowania, ale także pomoc Panu Organiście, pomoc w prowadzeniu Drogi Krzyżowej czy też nabożeństwa Różańcowego dla dzieci.

Naszym celem jest nieustanny rozwój muzyczny i duchowy, dlatego staramy się wciąż wzbogacać zespół w nowych instrumentalistów. Dzięki temu mamy wśród nas 8 gitarzystek i skrzypka.

Święty Augustyn pisał, że "kto śpiewa, dwa razy się modli", dlatego staramy się ubogacać naszym śpiewem Msze i nabożeństwa, ale przede wszystkim próbujemy włączać wiernych we wspólną modlitwę śpiewem.