To formacja dla dzieci i młodzieży, z którą pracują: Siostra Sylwana, michalitka - przełożona, siostra Monika, michalitka oraz wychowawcy, nauczyciele i członkowie Akcji Katolickiej. Zajęcia: zabawy, odrabianie lekcji, posiłek odbywają w budynku Kaplicy w godzinach popołudniowych. Dzieci z Oratorium przygotowują co rok Jasełka, przeżywają wspólnie Wigilię Bożego Narodzenia, uczestnicza w mszach Świętych, część dzieci wyjeżdża na letnie kolonie, organizowane przez Parafię. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w to Dzieło jak również wszystkim sponsorom. Objętych posługą w roku 2020 jest 32 dzieci.

<< Spis grup parafialnych>>