Legion Maryi przy naszej Parafii tworzą osoby, które Maryję obrały jako Przewodniczkę życia i starają się Ją naśladować i jak Ona służyć Panu Jezusowi w codzienności i poprzez służbę Kościołowi. Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 8.30. Opiekunem duchowym Legionu jest ks. proboszcz Witold Gajda

<< Spis grup parafialnych>>