OŚRODEK FORMACJI RODZIN

- DEKANAT WOŁOMIŃSKI -

 parafia M.B.Częstochowskiej w Wołominie

Dom Parafialny, ul. Kościelna 54

Celem działania Parafialnego Ośrodka Formacji Rodziny jest kształtowanie świadomości (formacja) dot. wartości znaczenia małżeństwa i rodziny w życiu człowieka i życiu społecznym, kryteriów miłości małżeńskiej, warunkującej jej trwałość, wierność i wyłączność, etyki intymności małżeńskiej zbudowanej na znajomości uwarunkowań somatyczno-fizjologicznych, odkrycia Bożego zamysłu wobec ludzkiej seksualności.

Charakter pracy formacyjnej polega na indywidualnych i systematycznych spotkaniach z parą małżeńską. Spotkania prowadzone są według autorskiego programu JE Ks. Abp H. Hosera SAC „Ewangelizacja intymności małżeńskiej” opartego m.in. na teologii ciała Jana Pawła II i Familiaris Consortio.

Kierując się prawdziwym dobrem człowieka, często zagubionego we współczesnym świecie, pełnego alienacji i niespełnienia (co wyraża się wzrostem liczby samobójstw, rozwodów, kohabitacji, samotnego macierzyństwa…) istnieje pilna potrzeba przypominania i promowania wartości małżeństwa, zbudowanego na naturalnym związku mężczyzny i kobiety mocą miłości wyłącznej, wiernej, trwałej i płodnej, oraz promowania wartości rodziny i jej fundamentalnego znaczenia w życiu każdego człowieka i w życiu społecznym.

POFR powstały z inicjatywy JE Ks. Abpa Henryka Hosera SAC, we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin ze szczególnym przeznaczeniem dla małżeństw jak również narzeczonych, młodzieży i rodziców.

Zapraszamy małżeństwa oraz wszystkich chętnych na indywidualne, spotkania formacyjne, dotyczące pogłębienia właściwych relacji małżeńskich, rodzinnych oraz społecznych.
Pomóż odkryć w sobie obraz miłości, także w sferze intymności małżeńskiej i czerpać radość oraz szczęście z bycia ze sobą. Koszt takiego spotkania to 100zł (dotyczy 3 spotkań w poradni dla narzeczonych).


mgr Ewa Żelisko tel. 609-870-100
Dyżury w piątki od godziny 17:00 do 22:00

Zapisy na spotkania prowadzone są w formie telefonicznej od poniedziałku do piątku po godzinie 17:00.

Chcąc zawrzeć sakramentalny związek małżeński narzeczeni zobowiązani są do odbycia:

- 3 INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ W PORADNI RODZINNEJ
Z uwagi na tematy poruszane w Poradni spotkania odbywają się raz w miesiącu, zatem na pierwsze należy zgłosić się na minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Koniecznym jest wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę;

- 10 KONFERENCJI PRZEDMAŁŻEŃSKICH
10 KOLEJNYCH PONIEDZIAŁKÓW, godz. 19.00, w okresie wakacyjnym nie ma katechez przedmałżeńskich

Dom Parafialny
przy parafii M. B. Częstochowskiej
w Wołominie, ul. Kościelna 54;

SPOTKANIA W PORADNI PROWADZONE SĄ NIEZALEŻNIE OD KATECHEZ PRZEDMAŁŻEŃSKICH, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W OBYDWU KURSACH RÓWNOLEGLE.