Chór parafialny to zespół mieszany, który tworzą mężczyźni, kobiety, chłopcy i dziewczęta. Celem chóru jest uświetnianie śpiewem świąt i wszelkich uroczystości parafialnych. Praca zespołowa to ciągłe próby, które odbywają się raz w tygodniu, a przy nadchodzących świętach i uroczystościach parafialnych według potrzeby nawet i częściej. Za przygotowanie muzyczne, dyrygowanie oraz dobór repertuaru odpowiedzialny jest organista p. Robert Więch. Funkcję prezesa pełni p. Anna Borkowska, skarbnikiem jest p. Elżbieta Kosson. Bibliotekę muzyczną utworów i pieśni prowadzi p. Wiesława Żebrowska. Za część graficzną i internetową odpowiedzialny jest p. Tomasz  Wielądek, a fotografem – p. Wojciech Ulejczyk.

Organizujemy pielgrzymki oraz wycieczki krajoznawcze do sanktuariów w naszym kraju.

Chór w naszej parafii istnieje od jej powstania. Zmieniali się tylko organiści, dyrygenci i członkowie chóru. Ze względu na upływający czas odchodzili starsi, przychodzili młodsi. W latach 1929-1971 organistą w naszej parafii był p. Władysław Bienias. Rolę dyrygenta pełnił p. Andrzej Wojakowski. W latach 1971-2001 obowiązki organisty oraz chórmistrza pełnił p. Stefan Przybyła. Od 2001 r. organistą i dyrygentem chóru jest p. Robert Więch.

Dnia 18 czerwca 2012 r.  Bp Marek Solarczyk nadał naszemu chórowi imię św. Cecylii

 

 

Zapraszamy do wspólnego śpiewania!

Spotkania muzyczne odbywają się w każdy wtorek po wieczornej Mszy Świętej tj. ok. godz. 19:00 w nowym domu parafialnym na I piętrze.

Zapisy u organisty na chórze, w każdy dzień tygodnia od godz. 06:30 do 08:30, wieczorem od godz. 18:00-18:30 lub wystarczy przyjść na próbę!

Od 2015 r. działają dwie schole: dziecięca i młodzieżowa. Mają one na celu rozwój muzyczny dzieci i młodzieży, w muzyce liturgicznej, religijnej i kościelnej. W dzisiejszych czasach tak często odbiegamy od właściwych śpiewów liturgicznych.Tematy zajęć to: zasady muzyki, czytanie nut głosem (solfeż) oraz emisja głosu. Opiekunem i organizatorem zajęć jest Pan Organista Robert Więch.

 

PLAN ZAJĘĆ DLA GRUP

Schola dziecięca – zajęcia odbywają się w soboty o godzinie 09:00;

Schola młodzieżowa – zajęcia odbywają się w soboty o godzinie 10:00;

Chór Św. Cecylii  zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 19:00;

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Wykaz uroczystości do których przygotowujemy śpiewy:

1.      Okres Wielkiego Postu (Triduum Paschalne);

2.      Wielkanoc;

3.      Boże Narodzenie (Jutrznia, kolędy);

4.      Odpust parafialny (Nabożeństwo czterdziestogodzinne);

5.      Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało (Responsoria);

6.      Uroczystość Św. Cecylii - 22 listopada (Kantata ku czci Św. Cecylii);

oraz wiele innych, poza terenem parafii.

 

(autor - Tomasz Wielądek)

 

 

 

<< Spis grup parafialnych>>