Ministranci to męska część liturgicznej służby ołtarza. Obecnie liczy ona około 60 chłopców w różnym wieku. Opiekunem ministrantów jak i członkiem zarządu jest ks. Michał Barszczewski. Inni członkowie zarządu w roku formacyjnym 2022/23 to:

  • Prezes Wojciech Sobota
  • Wiceprezes Tomasz Wiśniewski
  • Ceremoniarz Antoni Grzechnik
  • Wiceceremoniarz Krzysztof Procajło 

"Ministrare" z łaciny oznacza "służyć", dlatego też głównym zadaniem każdego ministranta jest posługiwać podczas Mszy świętej i uświetniać ją swoimi czynami. Robimy to poprzez pomoc przy funkcjach ołtarza. Starsi ministranci podczas większych uroczystości i nabożeństw dodatkowo upiększają liturgię funkcjami takimi jak niesienie krzyża czy akolitek w procesji.

W formacji ministrantów panuje podział na grupy. Dzielimy się na ministrantów starszych i młodszych. Do grupy starszych zaliczamy lektorów, promowanych przez biskupa po uprzednim ukończeniu kursu lektorskiego oraz czerwone sutanny, czyli tzw. "grupę do zadań specjalnych", do której należą ministranci pieczołowicie wyselekcjonowani przez zarząd w oparciu o ich postawę i zaangażowanie. Grupę młodszych ministrantów tworzą chłopcy w pelerynkach i kandydaci na ministranta. Wśród pelerynek obowiązuje dodatkowy podział wiekowy na cztery grupy nazwane na cześć wielkich świętych. Kolejno są to: grupa św. Benedykta, gr. św. Tomasza, gr. św. Franciszka oraz gr. św. Jana (kandydaci).

Do obowiązków ministranta należą:

  • Obecność na dyżurze w tygodniu
  • Obecność na wyznaczonym dyżurze w niedzielę
  • Obecność na Mszach świętych pierwszosobotnich poprzedzonych zbiórką wszystkich ministrantów o godzinie 16:30
  • Noszenie godnego stroju podczas Mszy świętej
  • Odpowiednie zachowywanie się i dawanie przykładu innym zarówno podczas posługi przy ołtarzu jak i w życiu prywatnym

Kandydatów obowiązują także Msze święte i po nich zbiórki przygotowawcze w każdą sobotę o godzinie 8:30

Wszystkich chłopców pragnących zostać ministrantami serdecznie zapraszamy na Mszę świętą w niedzielę o godzinie 11:15. Zapisać można się także u naszego księdza opiekuna lub innego członka zarządu.