1. Rodzice dziecka (lub przynajmniej jedno z nich) zobowiązani są, aby uczestniczyć w konferencji przedchrzcielnej, która odbywa się w sobotę przed pierwszą i przed trzecia niedzielą miesiąca w domu parafialnym o godz. 17.00 (dokładne terminy można znaleźć poniżej).

2. Termin chrztu.

Uroczyste chrzty tzn. podczas Mszy św. odbywają się tylko w drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 12.30. W pozostałe niedziele chrzty odbywają się tylko bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12.30. Na chrzest nie trzeba się wcześniej zapisywać, jeżeli ma być w wyżej wymienionych terminach. Jeżeli chrzest miałby się odbyć wyjątkowo w innym terminie, wtedy należy ustalić to wcześniej w kancelarii parafialnej.


3. Dopiero w ostatnim tygodniu przed chrztem (najwcześniej w poniedziałek przed niedzielą chrztu) jedno z rodziców przychodzi do kancelarii parafialnej, aby spisać akt chrztu.

Należy mieć ze sobą:
- odpis aktu urodzenia dziecka z USC
- informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i jeżeli nie mieszkają w naszej parafii - zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania (zaświadczenia te możemy dostarczyć także w dniu chrztu), że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być chrzestnymi - te same warunki muszą spełniać chrzestni mieszkający na terenie naszej parafii.

Przypominamy, że zgodnie w wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego chrzestnym może być osoba, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • przystąpiła do sakramentów Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania (nie może być w trakcie przygotowań do Bierzmowania),
  • jest praktykującym katolikiem (nie żyje w konkubinacie, związku cywilnym, nie należący do żadnej grupy zwalczającej Kościół Katolicki i nie negujący żadnej prawdy objawionej zawartej w Biblii i Tradycji Kościoła oraz żadnej z prawd moralnych zawartych w nauczaniu Kościoła.)


4. W dniu chrztu rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii kościoła ok. godz. 12.15 w celu podpisania dokumentów. Oddają także kartki z podpisami o odbytej spowiedzi i zaświadczenia chrzestnych mieszkających poza naszą parafią .


Katechezy przedchrzcielne dla rodziców (i chrzestnych) odbywają się we wtorki po pierwszej i trzeciej niedzieli miesiąca o godzinie 19.00 w Domu Parafialnym.