XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

25 października 2020r.

1.  Mamy 30. niedzielę zwykłą i pierwszą, gdy znaleźliśmy się w strefie czerwonej; zachowujemy w naszym kościele zasady bezpieczeństwa i higieny, i prosimy o ich stosowanie zgodnie z procedurami państwowymi i kościelnymi. W kościele obowiązuje limit uczestników mszy św. – 92, a wszystkie spotkania formacyjne na podstawie dekretu naszego Biskupa są w najbliższym czasie zawieszone, przepraszamy za wszystkie utrudnienia. Módlmy się o ustanie pandemii koronawirusa, ufając Miłosierdziu Bożemu, przyzywajmy wstawiennictwa Matki Bożej i Świętych naszego narodu, dzisiaj śpiewamy suplikacje.

2.      O godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe; zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy.  Nie będzie w listopadzie wymiany tajemnic różańcowych w kaplicy. Każdy odmawia kolejną tajemnicę w intencji – ŻEBY BOLESNE DOŚWIADCZENIE PANDEMII KORONAWIRUSA ( LĘKU, CIERPIENIA I ŚMIERCI )  PRZYCZYNIŁO SIĘ DO POWROTU LUDZI DO BOGA I NAWIĄZANIU BLISKIEJ Z NIM RELACJI. Przypominamy, że w każdy czwartek do godz. 21.00 jest w kościele adoracja Najświętszego Sakramentu  i możliwość spowiedzi świętej.

3.      Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją w kraju, nie będzie dzisiaj mszy świętej i spotkania dla młodzieży, i rodziców pierwszego roku przygotowania ; odwołana jest też poniedziałkowa konferencja dla niewolników Maryi.

4.      Zapowiadane na wtorek spotkanie kandydatów II roku przygotowania do bierzmowania nie odbędzie się. Ksiądz Jarosław prosi kandydatów, aby nadal systematycznie prowadzili zeszyty z komentarzami do niedzielnych ewangelii.

5.      W środę po mszy świętej wieczornej Ruch Rodzin Nazaretańskich poprowadzi godzinną adorację Najświętszego Sakramentu.

6.      Po mszy świętej wieczornej w najbliższy piątek zostanie odprawiona w kościele Droga Krzyżowa za dusze w czyśćcu cierpiące, a ok. godz. 19.00 przywitamy w naszym kościele Matkę Bożą Łaskawą, Patronkę stolicy i Strażniczkę Polski w Jej obrazie, który pozostanie u nas przez kolejny tydzień. Będzie okazja do modlitwy, zawierzenia i prośby o ustanie pandemii koronawirusa.  

7.      W  sobotę o godz. 8.00 zostanie odprawiona msza święta ku czci św. Michała Archanioła.

8.      Przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii na wypominki roczne, jednorazowe oraz „Gregoriańską Mszę świętą listopadową”. Będziemy też na cmentarzu 31 października i 1 listopada przy bramach wejściowych.

9.      Nasz organista Robert Więch rozpoczyna roznoszenie opłatków wigilijnych do naszych domów. W związku z zaistniałą trudną sytuacją opłatek będzie doręczony do progu każdego mieszkania ( nie wchodząc do domu)- tym samym zachowując bezpieczeństwo parafian oraz własne. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie. Opłatki są pakowane firmowo w specjalnie zaprojektowane koperty chroniące przed warunkami zewnętrznymi.

10. Prasa religijna wyłożona jest na stolikach; zapraszamy po tygodniki: „Idziemy”, - „Gość Niedzielny”, „Niedziela”. Niech artykuły religijne umacniają naszą wiarę i przyczyniają się do pogłębienia naszej chrześcijańskiej świadomości.

11.          Dziękujemy za wszystkie ofiary na potrzeby Kościoła, polecamy się życzliwości także tych, którzy korzystają z dyspensy od uczestnictwa w kościele, by wpierali utrzymanie kościoła.

12.           Jeśli nie będzie innych komunikatów państwowych , nie będzie w najbliższą niedzielę, 1. Listopada  mszy świętej na cmentarzu; odprawiona jednak zostanie o godz. 11.30 procesja po cmentarzu  bez udziału wiernych połączona z czytaniem wypominek. Podczas procesji w kaplicy cmentarnej będzie można jednak przyjąć Komunię świętą. Wszyscy, którzy korzystają z dyspensy Biskupa od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, ale przystąpili do spowiedzi świętej i są w stanie łaski uświęcającej, ofiarują modlitwę w intencjach Ojca świętego, mogą w listopadzie zyskać odpust zupełny ofiarując za zmarłych. Przystępując więc do Komunii świętej spełnią warunek określony przez Stolicę Apostolską.

13.  W związku z nawiedzaniem cmentarza prosimy o zachowanie szacunku dla tego miejsca, zachowanie czystości, nie palenie papierosów, wyrzucanie śmieci do kontenerów a nie obok, uporządkowanie  grobów osób zasłużonych, zwłaszcza gdy są w pobliżu  grobu naszych bliskich.

14. Z naszej społeczności odeszły w minionym tygodniu do wieczności śp.  Waldemar Uszyński l. 69, Kazimierz Tabaczuk l. 79, Halina Rączkowska l.83, Romana Gawart l.87 – Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie….