Zapisy na przygotowanie do bierzmowania 2022/23 zostały zamknięte.
Wszelkie bieżące informacje dla bierzmowanych podawane są bezpośrednio przez aplikację dla bierzmowanych.

Pozostałe informacje (personalny podział na grupy, terminy spotkań, przydzieleni animatorzy) znajdują się pod adresem:
https://padlet.com/kslkrol/b02sqcldjthlrwvh

Ze względu na dane personalne dostęp jest chroniony hasłem, które można uzyskać bezpośrednio u Księdza prowadzącego przygotowanie.