INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA BIERZMOWANIA
DRUGIEGO ROKU PRZYGOTOWANIA
(klasy pierwsze szkół średnich)
z dn. 25 kwietnia 2021 r.

Czas naszego przygotowania niestety dotknięty został ograniczeniami sanitarnymi spowodowanymi pandemią koronawirusa. Nasze ćwiczenia zostały przez to w znacznym stopniu zawężone. Nie oznacza to jednak, że uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania w tym roku będzie odwołana. Postaram się, aby przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbyło się w naszej parafii jak najszybciej (w czerwcu lub we wrześniu tego roku). Aby tak mogło być potrzeba zintensyfikowania naszych działań.

PROSZĘ, ABY KAŻDY NAPISAŁ na papierze podaniowym, krótkie uzasadnienie wyboru swojego świętego patrona do bierzmowania. Chłopcy wybierają za patrona świętego mężczyznę, a dziewczęta świętą kobietę.

pomoc znajduje się tutaj: http://www.katedra.rzeszow.pl/pages/imiona/

Proszę wybierać wyłącznie świętych patronów znajdujących się na powyższej liście!

Prace podpisane w lewym górnym rogu imieniem i nazwiskiem proszę dostarczyć do mnie do kancelarii parafialnej osobiście w sobotę, dn. 8 maja 2021 r., wg poniższego harmonogramu.

SOBOTA, 8 MAJA 2021 r.
9:00 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery A-D
9:20 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery E-G
9:40 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery H-L
10:00 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery Ł-P
10:20 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery R-Ś
10:40 - kandydaci, których nazwiska zaczynają się na litery T-Ź

PROSIŁEM, ABY NA BIEŻĄCO PISAĆ W SPECJALNIE ZAŁOŻONYM PRZEZ SIEBIIE ZESZYCIE WŁASNE KOMANTARZE DO TEKSTÓW WSZYSTKICH NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE NIEDZIELNYCH EWANGELII. Wraz z pracą n.t. patrona do bierzmowania proszę przynieść też do mnie (do wglądu) właśnie owe komentarze do niedzielnych ewangelii.

UWAGA!!!!
PROSZĘ TAKŻE, ABY NA TYM SPOTKANIU KAŻDY WPŁACIŁ DO MNIE 50 zł. NA PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA, KWIATY DLA KSIĘDZA BISKUPA I PAMIĄTKI BIERZMOWANIA.

DO KANCELARII BĘDZIECIE WCHODZIĆ POJEDYNCZO, W MASECZKACH, DEZYNFEKUJĄC DŁONIE KORZYSTAJĄC DO TEGO CELU Z AUTOMATU DO DEZYNFEKCJI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W POCZEKALNI KANCELARII.

KLIKA OSÓB NIE DOSTARCZYŁO MI SWOICH METRYK CHRZTU ŚWIĘTEGO. Osoby te nie zostaną dopuszczone do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

z Panem Bogiem
Ks. Jarosław Mazurek