W 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI Listem Apostolskim Summorum Pontificum zezwolił wszystkim kapłanom odprawiać, a wszystkim wiernym uczestniczyć we Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (tzw. Msza trydencka, Msza przedsoborowa).

W naszej parafii staraniem grupy wiernych celebracja Mszy trydenckiej rozpoczęła się w 2013 r. Kolejnymi duszpasterzami byli: ks. Mateusz Szewczyk, ks. Jakub Korczak. Obecnie opiekę duszpasterską nad tą grupą sprawują ks. Bartosz Porzeziński i ks. Tomasz Połomski.

Msza Święta jest odprawiana w kaplicy w każdą niedzielę o godz. 12.30.