Wesprzyj parafię!

mbcz.wolomin.pl

Możesz wybrać kwotę:

wplata10 wplata20

wplata50 wplata100

Lub wpisać ręcznie:


Możesz także wykonać tradycyjny przelew na podany numer konta
84 1020 1042 0000 8202 0106 9368

Szybkie przelewy realizuje integrator płatności Przelewy24.pl

W obliczu pojawiających się krytycznych, jakże niesprawiedliwych, osądów dotyczących zasad sanitarnych obowiązujących w naszym kościele i Parafii Matki Bożej Częstochowskiej oświadczam:

Jako proboszcz Parafii,

w duchu posłuszeństwa i odpowiedzialności wprowadzam na terenie kościoła zasady, które są zgodne z obowiązującymi przepisami zarówno kościelnymi jak i państwowymi.  Początkowo bardzo mocno one ograniczyły dostęp wiernych do kultu Bożego, z czasem zostały złagodzone.  Zgodne są także z moim sumieniem, które nakazuje troskę o zdrowie i życie moich współpracowników, a także parafian. Krytyka, która spada na te decyzje nie znajduje usprawiedliwienia. Tęsknota za Bogiem, obecnym w Sakramentach świętych, a szczególnie w Eucharystii jest ogromna i jest to godne podziwu, i zrozumiałe.

„Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.                                                                                                                  Św. Jan Paweł II

Powoli będziemy wracać do normalności. Apeluję o wyrozumiałość, wzajemny szacunek, zarówno do tych, którzy w tych okolicznościach korzystają z sakramentów w sposób duchowy, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła, jak i do tych, którym trudno to sobie wyobrazić, ponieważ ani jedni ani drudzy nie są lepszymi katolikami z tego powodu. Czas jest taki, że wymaga solidarności, zgody i jedności, a w Kościele szczególnie.

„Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 20-21).

Ks. Witold GAJDA, proboszcz