III NIEDZIELA ZWYKŁA

26 stycznia 2020r.

  1. Dziś NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO, zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka. Mamy pośród nas rodzinę misyjną: Marka, Agnieszkę i Kasię, których gościliśmy już w naszej parafii w 2018 r. będą ponownie dzielić się swoimi doświadczeniami misyjnymi - uczynią to na wszystkich Mszach świętych i zbiorą po Mszach ofiary na swoje cele misyjne. O godz. 16.00 w domu parafialnym spotkanie, podczas którego pokażą zdjęcia z ich misji w Paragwaju i Indonezji. Serdecznie zapraszamy! O godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza święta dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. O godz. 17.00 jak co tydzień różaniec. Po Mszy świętej trydenckiej w kaplicy odbędzie się spotkanie dla starszej ( II rok formacji ) grupy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
    Podobnie jak w roku ubiegłym istnieje możliwość odpisania i przekazania 1% z podatku na rzecz letniego obozu dla dzieci i młodzieży Tygrysy. Nr KRS 0000223182 z dopiskiem Obóz Tygrysy. Ulotki z informacja są dostępne u ks. Tomasza, kancelarii i przy wyjściu z kościoła. Bóg zapłać za pomoc. podobnie jak w zeszłym roku liczymy na życzliwość dobrych ludzi również w przekazywaniu produktów żywnościowych takich jak; kasze, makaron, cukier, dżemy i inne. można je przynosić do kancelarii. Bóg zapłać.
  2. We wtorek obchodzimy wspomnienie świętego Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji, a w Sumie teologicznej przedstawił pięć dróg, sposobów poznania Boga.
  3. Zapraszamy na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w środę, 29 stycznia po wieczornej Mszy świętej – prowadzi Ruch Rodzin Nazaretańskich.
  4. W piątek wspomnienie św. Jana Bosko, założyciela zgromadzenia salezjanów i salezjanek oraz Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, twórcy Rodziny Salezjańskiej, nazywany „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”. Po wieczornej Mszy świętej zostanie odprawiona Droga Krzyżowa za dusze w czyśćcu cierpiące.
  5. W sobotę, 1 lutego, pierwszą miesiąca o godz. 8.00 Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, po niej nabożeństwo wynagradzające – zapraszamy do licznego udziału. W tym dniu także na Jasnej Górze samorządowcy z Powiatu Wołomińskiego o godz. 12.30 pod przewodnictwem bp Marka Solarczyka odnowią zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski. Starosta Adam Lubiak prosi o modlitwę w intencji rodzin, zakładów pracy, placówek oświatowo-wychowawczych, służby zdrowia i instytucji publicznych.
  6. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie w czasie wizyt duszpasterskich i ofiary przekazane na potrzeby kościoła. Gdyby z jakiś przyczyn nie można było przyjąć księdza w wyznaczonym terminie, prosimy umówić się indywidualnie z kapłanem na błogosławieństwo domu. Szczegółowy plan kolędy można znaleźć w gablocie ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej. W najbliższym tygodniu pragniemy spotka ć się z naszymi wiernymi zamieszkałymi przy następujących ulicach:

27.01. PN bloki: ul. Kościelna 17 i 66, Królowej Jadwigi 13 i 15
28.01. WT bloki ul. Reja 23 i 23A, Kościelna 68
29.01. ŚR ul. Długa 25 i 27
30.01. CZW ul. LIPIŃSKA 87 I 101
31.01. PT ul. LIPIŃSKA 17 I 77
1.02. SOB domy jednorodzinne przy ul. Długiej, Sienkiewicza i Asnyka

  1. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca lutego i spotkanie dla Kół Różańcowych. O godz. 19.00 będzie ostatnia szansa śpiewania kolęd w tym roku liturgicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania!
  2. Prasa katolicka: Gość niedzielny i  Idziemy, Któż jak Bóg, Miłujcie się