6 Niedziela Zwykła
17 lutego 2019r.

  1. Dzisiaj przypada 6 niedziela roku zwykłego. Różaniec w kościele o godz. 17.00.
  2. W czwartek Odnowa w Duchu Świętym poprowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w naszej Kaplicy Adoracji w godz. 17.50 -18.50, a następnie będzie uczestniczyć w Mszy świętej połączonej z modlitwą o uzdrowienie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
  3. W piątek święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Po wieczornej Mszy świętej odprawiona zostanie Droga Krzyżowa w intencji dusz w czyśćcu cierpiących; Koła Różańcowe zachęcają do wspólnej modlitwy za zmarłych.
  4. W sobotę o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza Święta ku czci Świętego Michała Archanioła.

Dziękujemy Panu Bogu za czas „KOLĘDY” – tej szczególnej formy kapłańskiej i duszpasterskiej służby Ludowi Bożemu, za naszych wiernych, za ich otwarcie serc i domów, za wiarę i miłość przeżywaną w rodzinach, za świadectwo przynależności i przywiązania do Kościoła Chrystusowego i jego zasad. Dla nas, kapłanów czas pewnego wysiłku ale nade wszystko radości ze spotkań i wdzięczności.
        „Kolędę” oceniamy bardzo ogólnie na poziomie ubiegłorocznej, jeśli chodzi o liczebność, przyjmowania nas i różnych spraw, problemów, z którymi przyszło nam się zetknąć. Na pewno potrzeba modlitwy oraz odwagi przyznawania się do Chrystusa i wiary, potrzeba budowania codziennego życia na Ewangelii w taki sposób, aby nie rozmijała się wiara i życie, potrzeba gorliwego życia sakramentalnego: uczestnictwa w Mszach świętych, Sakramencie Pokuty i innych nabożeństwach, do czego usilnie zachęcamy, jak również aktywnego włączania się w życie różnych wspólnot czy inicjatyw, podejmowanych w ciągu roku, potrzeba wreszcie na co dzień życia w myśl słów: Kto z Bogiem, Bóg z nim.

Wszystko, co niepokoi, trudne tematy, złe wybory życiowe i zły przykład zanurzamy w Bożym miłosierdziu i pokornej modlitwie. Niech nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus prowadzi swój Kościół w pielgrzymce wiary drogami przykazań i kształtuje przez swoje Słowo i święte Sakramenty, obdarzając nas przebaczeniem i wiernością w wypełnianiu Jego woli.

Wszystkim naszym wiernym dziękując za zaufanie i dobre słowo, za złożone ofiary życzymy wielu błogosławieństw, radości, zdrowia i dobrego roku!   

  1. Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania klasy VIII S.P. i III Gimnazjum odbędzie się 24 lutego w kaplicy po Mszy św. „Trydenckiej”.
  2. Trwa czas rozliczeń podatkowych i możliwość wsparcia różnych dzieł i instytucji. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na cele obozu dla dzieci, młodzieży i całych rodzin pod nazwą Tygrysy. W obozie tym uczestniczą rodziny z wielu miejsc w Polsce i z zagranicy m.in. Białorusi, Ukrainy i Litwy. Od wielu lat wraz z Siostrą Serafiną uczestnikami tych obozów są również dzieci z Wołomina. Możesz pomóc przekazując swój 1% przy rozliczeniu podatkowym wpisując nr KRS 0000223182 koniecznie z dopiskiem na cel szczegółowy: Tygrysy. Ks. Tomasz w imieniu wszystkich obozowiczów składa serdeczne podziękowanie.
  3. Do nabycia prasa katolicka: diecezjalny tygodnik Idziemy ,ogólnopolski Gość Niedzielny, Niedziela; zachęcamy do czytania.