Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej w Wołominie łączy Rzymskich Katolików, którzy chcą korzystać z skarbu Kościoła Katolickiego jakim jest Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego i którzy w pełni zgadzają się z myślą papieża Benedykta XVI „To, co poprzednie pokolenia uważały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas..”.

„Msza święta jest to Przenajświętsza Ofiara Nowego i wiecznego Przymierza Bożego z ludźmi, w której Jezus Chrystus, raz jeden na wszystkie wieki życie swoje ofiarowawszy niegdyś na krzyżu za zbawienie świata, teraz niepojęcie utajony pod postaciami chleba i wina, złączony mistycznie z całą społecznością Kościoła swego świętego, ofiarę swoją krzyżową bezkrwawym sposobem po-nawia przez posługę kapłana na uwielbienie Boga, za grzechy nasze i na upro-szenie nam łask do zbawienia potrzebnych.”

Msza Rzymska w Formie Nadzwyczajnej (zwana potocznie Mszą Trydencką) jest wspaniałą i urzekająca formą odprawiania Mszy Świętej, z ponad 1400 letnią tradycją ! Bogactwo modlitw, gestów, symboliki oraz obecność chorału gregoriańskiego dostarcza poczucia obecności sacrum. Sama struktura Mszy Świętej dostarcza możliwości kontemplacji największych tajemnic wiary. Przez wiele lat brak było w Wołominie duszpasterstwa związanego z tym rytem Mszy Świętej, jednakże od roku 2013 możliwe jest uczestnictwo w każdą niedzielę w tej pięknej, starożytnej liturgii. Kolejnymi duszpasterzami środowiska Tradycji Łacińskiej byli: ks. Mateusz Szewczyk, ks. Bartosz Porzeziński i ks. Tomasz Połomski. Obecnie opiekę duszpasterską nad duszpasterstwem sprawuje ks. Jakub Korczak.

Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego jest przeznaczona dla wszystkich wiernych. Aby w niej uczestniczyć nie trzeba znać łaciny.
Dla wiernych dostępne są łacińsko-polskie mszaliki pozwalające na świadome uczestnictwo w Liturgii.

Msza Święta jest odprawiana w dużej kaplicy w każdą niedzielę o godz. 11.30.