Wesprzyj parafię!

wplata10 wplata20wplata50wplata100


Możesz także wykonać tradycyjny przelew na podany numer konta
84 1020 1042 0000 8202 0106 9368

Szybkie przelewy realizuje integrator płatności Przelewy24.pl

TERMOMODERNIZACJA – DZIĘKI DOTACJI Z NFOSIGW W WARSZAWIE

DomekPod słowem „TERMOMODERNIZACJA” - należy rozumieć generalny remont wszystkich naszych budynków tj. Kościoła, kaplicy, plebanii, domu sióstr, domu parafialnego i budynku kancelarii a w tym: Opracowanie niezbędnej dokumentacji budowlano-wykonawczej potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę, pozyskanie nowych źródeł energetycznych ( pompy ciepła i panele fotowoltaiczne), zastosowanie nowoczesnych tynków ciepłochronnych ( w tym systemie będzie wykonywany kościół ), a systemem styropianowym pozostałe budynki, wymiana stolarki, systemów ogrzewania, instalacji elektrycznej i źródeł światła, wymiana wentylacji i podłóg, zastosowanie nowoczesnej automatyki zarządzania budynkami ( automatyka BMS).

15.05.2022r.-Dzięki ofiarności wielu ludzi zebraliśmy 207 730 zł, za które bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom. Choć ogromnie doceniamy każdą złotówkę przekazaną na nasz projekt, to wciąż nie są to środki wystarczające do zakończenia inwestycji. Potrzebujemy wszyscy nowego impulsu, żeby zebrać odpowiednie pieniądze w ramach naszego wkładu własnego. Teraz bardzo ważna jest nasza wspólna mobilizacja – pozyskiwanie środków. Każdy może stać się ambasadorem naszej sprawy. Nie tylko na barki jednego człowieka spada odpowiedzialność, rozmawiajmy ze sobą, mówmy, dzielmy się nasza wspólną troską. Do tej pory wykonane zostały i prawie zakończone prace przy czterech budynkach: domu parafialnego, domu Sióstr, kaplicy i plebanii, pozostał jeszcze budynek kancelarii. Budynki są docieplone, położone nowe tynki, w kaplicy zamontowane ogrzewanie podłogowe, ocieplony i naprawiony dach, sprawnie działające pompy ciepła wraz z całą instalacją.

Czekamy wciąż na uruchomienie środków finansowych z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bowiem wskutek wzrostu cen i przyspieszenia prac budowlanych konieczne były zmiany w Harmonogramie Rzeczowo-finansowym a te wstrzymały wypłatę pieniędzy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają prace termo modernizacyjne materialnie i duchowo. Przypominamy, że w intencji ofiarodawców w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 jest sprawowana Msza święta dziękczynna. W tym tygodniu rozpoczniemy montaż dodatkowych okien  w kościele. W związku z pytaniami niektórych wiernych śpieszymy z wyjaśnieniem, że wymiana okien jest wymagana do spełnienia parametrów cieplnych, określonych przez Narodowy Fundusz. Planujemy też po 21 czerwca wymianę posadzki w kościele i zamontowanie ogrzewania podłogowego, co będzie wiązało się z zamknięciem kościoła na kilka miesięcy i przeniesieniem się z nabożeństwami do kaplicy. Jeszcze raz bardzo bardzo dziękujemy za przekazywanie pieniędzy, prosimy o dalsze wpłaty i zaangażowanie w popularyzowanie naszego projektu.

17.04.2022r.- Zebranych do dzisiaj zostało 185.730zł. Ostatni miesiąc to prace kilkunastu ludzi przy elewacji kaplicy, domu sióstr, wykonanie docieplenia dachu kaplicy, prace informatyczne, pisanie programów zarządzania. W Wielki Czwartek otrzymaliśmy zgodę Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na prace w kościele zgodne z wykonanym projektem, zakładającym wykonanie ogrzewania podłogowego i wymianę posadzki, instalację okien i nową elewację kościoła, uwzględniającą efekty docieplenia budynku. Pracę w kościele planujemy rozpocząć w drugiej połowie czerwca, po uzyskaniu dalszych odpowiednich pozwoleń. Nadal aktualne jest zaproszenie do wszystkich parafian o włączenie się w finansowanie naszych przedsięwzięć. Korzystamy cały czas z zaciągniętych kredytów, dzięki czemu możliwe jest kontynuowanie robót, czekając na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wypłatę poniesionych już kosztów.  Tym bardziej nie ustajemy w dziękczynieniu Opatrzności Bożej, że to nasza parafia została wybrana przez księdza biskupa Romualda spośród kilkunastu innych, które brały udział w naborze środków publicznych. Pozwoli to nam w przyszłości uniknąć ogromnych kosztów za ciepło, tym bardziej, że ceny energii cały czas się zwiększają. Dziękujemy, że to rozumiecie i wspieracie to nasze wspólne przedsięwzięcie.

20.03.2022 - Dziękujemy za wszystkie wpłaty i ofiary na rzecz naszych prac termomodernizacyjnych, zebranych zostało jako nasz wkład własny 153.320 zł; bardzo dziękujemy. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, nadal czekamy na pozwolenie Konserwatora zabytków odnośnie prac w kościele, na ukończeniu jest plebania ( zostało wykonane docieplenie i elewacja, nowe rynny i pompy ciepła ), do Wielkanocy postaramy się to samo uczynić z budynkiem kaplicy dodając docieplenie stropu czyli dachu kaplicy. Zostały przy kościele zainstalowane pompy ciepła, z których otrzymujemy aktualnie ciepło w kościele – obecnie pracują cztery z dziesięciu, które choć podłączone to zaczną działać dopiero wówczas, gdy zostanie wykonane ogrzewanie podłogowe i wylana nowa posadzka w kościele. W tym tygodniu prawdopodobnie rozpoczną się prace przy domu sióstr oraz kancelarii. Mamy nadzieję, że zakończymy je do końca maja. Zdajemy sobie sprawę, że czas jest niekorzystny na wykonywanie prac budowlanych, nie jest możliwe ich przerwanie - tyko kontynuacja prac zapewni nam dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prosimy nadal o wsparcie finansowe, zachęcamy do współpracy wszystkich parafian i ludzi dobrej woli.

20.02.2022r. - Pragniemy z całego serca podziękować  za dzisiejsze ofiary składane na tacę i w kopertach na nasze prace termomodernizacyjne przy budynkach parafialnych. —. Jako wyraz wdzięczności  wobec darczyńców przypominamy, że jest odprawiana raz  w miesiącu msza z święta dziękczynna  z prośbą o Boże błogosławieństwo. Nasz obecny wkład własny to 127 200 zł. Do dziś zostały wymienione okna i drzwi we wszystkich budynkach parafialnych z wyjątkiem kościoła. Uruchomione zostały pompy ciepła i ogrzewanie budynków domu parafialnego, plebanii, kancelarii i domu sióstr. Zostało wykonane ogrzewanie podłogowe w kaplicy i wylana nowa posadzka. Zmierzają ku końcowi prace związane z ociepleniem i położeniem tynku na budynku plebanii. Zakończone zostały prace ziemne dotyczące zasilania elektrycznego i wszelkiej automatyki.  W najbliższym czasie pragniemy wystąpić do Urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę odnośnie kościoła w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Czekamy także na ostateczne rozstrzygnięcie ustaleń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie rzeczowo - finansowym, który zapewni nam finansowanie całej inwestycji. Zostało wykonane już wiele prac dzięki zorganizowanym środkom finansowym i żeby nie utracić tempa tych prac oraz płynności finansowej, potrzebujemy już zwrotu poniesionych kosztów. Czas na budowę nie jest dobry, choć mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z naszymi zamierzeniami. Jeszcze raz składamy podziękowanie Generalnemu Wykonawcy tych robót firmie Premix z Połańca wszystkim firmom wykonującym określone prace, pracownikom, dostawcom materiałów , naszym parafianom i każdemu ofiarodawcy za podjęcie tego wspólnego dzieła i okazane serce.


Dotacja, którą otrzymaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przewiduje udział własny dla naszego projektu, czyli pieniądze zgromadzone przez naszą wspólnotę.

Dlatego w każdą trzecią niedzielę miesiąca aż do zakończenia prac budowlanych, prosimy przekazywać  materialne wsparcie, celem uzupełnienia wkładu własnego, zakładanego przez NFOŚiGW.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale osoby które w swoim życiu przeprowadziły remonty budowlane wiedzą, że generalny remont niestety  generuje większe koszty niż wykonanie obiektu od nowa. Pozwoliłem sobie to wszystko obrazowo powiedzieć, abyśmy wszyscy byli świadomi skali całego przedsięwzięcia. 

Dlatego musimy wygospodarować dodatkowe środki, które będziemy przyjmować w kopertach z dopiskiem „termomodernizacja - udział własny”. Pieniądze będzie można również przekazać na konto parafii z tym samym tytułem. Raz w miesiącu ksiądz proboszcz będzie przekazywał informację o zebranych pieniądzach.

Ostatni rok trudnej sytuacji pandemicznej odczuliśmy wszyscy, Kościół także, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za przystąpienie do wspólnego dzieła wszystkich Parafian oraz osób życzliwych naszej wspólnocie i kościołowi. Dziękujemy!!


21.11.2021r - Dziękujemy za ofiary przekazane jako wkład własny na prace przy kościele i innych budynkach parafialnych w ramach projektu kompleksowej termomodernizacji. Do dzisiaj zebranych zostało 72.400 zł – za każdą wpłatę z serca dziękujemy. Trwają już prace budowlane, wkrótce zakończone będzie tynkowanie domu parafialnego, są już tam wymienione wszystkie okna, spełniające wymagania podane przez NFOSiGW. Na ukończeniu jest także instalacja czterech węzłów cieplnych związanych z fotowoltaiką i montaż pomp ciepła, budowana jest instalacja na panele fotowoltaiczne, dostarczające energię elektryczną. W najbliższych tygodniach będą wymieniane kolejne okna w budynkach  oraz rozpoczniemy ocieplanie i tynkowanie plebanii, jak również instalację fotowoltaiczną w kaplicy i kościele. Cieszymy się, że prace idą po naszej mysli i w dość szybkim tempie.  Prosimy o dalszą modlitwę i wsparcie.


 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. Komisja przetargowa powołana na podstawie art. 5 Regulaminu postępowania przetargowego dokonała wyboru wykonawcy projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie”. Komisja dokonała wyboru oferty spółki Premix sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, tj. tej która uzyskała najwyższy wynik punktowy.

Call to action! Przygotujmy kościół na nowe czasy!

W 2024 roku będziemy obchodzić 100 rocznicę istnienia  naszego kościoła i parafii – ROK 1924! Stąd chcemy pozostawić na kolejne lata i pokolenia – dar czyli pomnik, którym będzie przygotowanie budynków parafialnych w tym kościoła na nowe czasy. Niektórzy pamiętają odbudowę w latach 50-tych – zniszczonego kościoła, nosili cegły, deski, pracowali przy kościele, są tacy? Proszę podnieść rękę do góry.

Dziś skorzystaliśmy z niebywałej okazji, jaką była możliwość uzyskania dotacji z NFOŚiGW, by z pomocą środków państwowych oraz naszego wkładu własnego przystosować budynki do nowych warunków.

Ale co tzn.? Otóż to, że wchodzimy w nowe budownictwo, nowe możliwości i pozostawiamy po sobie na długie lata budynki parafii nowoczesne, energooszczędne i pięknie odnowione.

Tylko przez cztery miesiące w ostatnim roku za ogrzewanie zapłaciłem ponad 60.000 zł. Ogromne pieniądze, których nie pokrywa niedzielna taca, a przecież musi wystarczyć także na inne opłaty.

Jeśli mamy szanse skorzystać z pieniędzy publicznych, to dzięki wykorzystaniu nowych technologii choćby pomp ciepła czy paneli fotowoltaicznych, możemy sprawić, że my sami oraz kolejne pokolenia w kościele będą mogły czuć się jak w domu, będziemy mniej płacić na utrzymanie kościoła i parafii i będzie  po prostu cieplej.

Ks. Biskup Romuald Kamiński z 13 wniosków o dotację z terenu naszej diecezji wybrał tylko ten jeden, podkreślając wartość naszej Wołomińskiej społeczności i widząc potrzebę odnowy budynków Parafii. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Biskupowi, jak i innym osobom, które się przyczyniły do otrzymania decyzji o przyznanych środkach.

Dotacja, która została przyznana Parafii nie oznacza jednak, że pieniądze znalazły się na naszym koncie, ale oznacza, że gdy rozpoczniemy prace, wykonamy je, przedstawimy rachunki, i  zostaną one zatwierdzone, to wtedy otrzymamy refundację, czyli równowartość, pomniejszoną o wkład własny, czyli tzw. nasze własne pieniądze. Nie trzeba nikomu przypominać, że ceny towarów i usług w ostatnim roku poszły znacząco „w górę” i dalej rosną, co stanowi o naszym niepokoju, dotyczącym dotrzymania Umowy i realizacji Harmonogramu Rzeczowo-finansowego. Stąd prośba o zaangażowanie wszystkich i wsparcie tego projektu. Jest on realizowany od 2017 roku, a w szczególności ostatnie dwa lata, zakończone naszym sukcesem. Bez pomocy całej naszej Parafii oraz innych ofiarodawców, będzie nam bardzo trudno dotrzymać  warunków Umowy.

Licząc na życzliwe i hojne wspieranie naszych prac budowlanych, które chcemy zakończyć w 2023 roku, prosimy o wspólne zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o comiesięczne wpłaty w kopertach TERMOMODERNIZACJA - UDZIAŁ WŁASNY, w trzecią niedzielę miesiąca. Oczywiście, że pieniądze można przekazywać w każdym czasie, również na konto parafii.

Odwołajmy się jeszcze raz do tego, o czym powiedziałem na początku; liczę na to, że uda nam się zebrać te środki, które są naszym wkładem finansowym własnym , zrealizować projekt i przygotować kościół i parafię  na nowe czasy dla przyszłych pokoleń. Żywię nadzieję, że zostałem dobrze zrozumiany, ale chętnie odpowiem każdemu na wszystkie pytania i wątpliwości.

 W związku z przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych naszych obiektów parafialnych, rozpoczęło się postępowanie wyboru generalnego wykonawcy. Został stworzony Regulamin oraz Zapytanie ofertowe, które zostały umieszczone na stronie naszej parafii mbcz.wolomin.pl

Wszystkie podmioty gospodarcze, które są zainteresowane, zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem.