Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej

  W liturgiczne wspomnienie Aniołów Stróżów, tj. 2 października 2014 r., rozpoczęło swoją działaność w naszej Parafii Towarzystwo Przyjaciół naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego. Jeśli chciałbyś modlitwą i ofiarą wspierać dzieło powołań...

Z początkiem października klerycy naszego Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Warszawie - Tarchominie rozpoczęli kolejny rok formacyjny. W tych szczególnie trudnych czasach, kiedy kapłani są ośmieszani i na różny sposób atakowani, podjęliśmy w naszej Parafii dzieło duchowego towarzyszenia tym, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

Czym jest Towarzystwo Przyjaciół Seminarium?

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego zostało powołane przez Ks. Biskupa Kazimierza Romaniuka – pierwszego ordynariusza naszej Diecezji. W zamyśle ma to być stowarzyszenie wspierające kleryków modlitwą i ofiarą.

Po co wspierać powołania?

Powołanie kapłańskie jest darem Bożym, stanowiącym niewątpliwie wielkie dobro dla tego, dla kogo jest przede wszystkim przeznaczone. Ale jest to również dar dla całego Kościoła, a więc dla każdego wierzącego – także dla CIEBIE. Św. Jan Paweł II usilnie podkreślał, że Kościół ma chronić ten dar, cenić go i miłować. Kościół, czyli my wszyscy ponosimy odpowiedzialność za narodziny i dojrzewanie powołań kapłańskich.

W jaki sposób wspierać kleryków?

Najważniejsza jest modlitwa w intencji powołań, bowiem – jak czytamy w Ewangelii – Jezus sam do niej zachęca: „Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje...” Musimy zatem nie ustawać i prosić, aby nie zabrakło kapłanów, a ci, którzy usłyszeli słowa „Pójdź za mną”, nie wahali się, ale ufnie szli za głosem Chrystusa.

Ci, którzy przystąpią do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium, zobowiązują się do codziennego odmawiania modlitwy za powołanych. Otrzymują również na rok akademicki kartkę z imieniem i nazwiskiem kleryka i w jego intencji zobowiązują się do codziennego odmawiania modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

 

Czy potrzebna jest pomoc materialna?

W miarę swoich możliwości, powinniśmy wspierać tych, którzy podjęli formację seminaryjną. Na chwilę obecną miesięczne czesne, jakie musi opłacić kleryk to 450 zł., nie wspominając o wydatkach na własne potrzeby (ubranie, zeszyty, książki itp.). Chłopcy ze względu na formację i fakt, że nie opuszczają budynku seminaryjnego, nie mogą podjąć pracy, aby sami mogli się utrzymać. Nie zawsze ich rodziny są na tyle zamożne, aby stać ich było na sfinansowanie nauki. Ważna jest zatem każda złotówka. Ofiary, jakie uda się nam zebrać będą przekazywane, jako pomoc dla kleryków z naszej parafii oraz dla tych najbiedniejszych – jako forma naszego stypendium dla nich.

 

W każdy poniedziałek w kaplicy seminaryjnej odprawiana jest Msza św. w intencji dobrodziejów Seminarium, a więc również za tych, którzy należą do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Duchownego. W ten sposób uczestniczymy w duchowym skarbcu Kościoła.

 

Jeśli chcesz przystąpić do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium prosimy o kontakt z Ks. Maciejem, który jest odpowiedzialny w naszej Parafii za to dzieło.

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 18:00

ABY MODLIĆ SIĘ W INTENCJI POWOŁAŃ

 

Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo naszych kleryków, mogą to uczynić wpłacając środki finansowe na konto naszej Parafii z dopiskiem "Stypendium dla kleryków naszej Parafii".

Numer rachunku bankowego: PKO BP  84 1020 1042 0000 8202 0106 9368

Ofiary można również złożyć do puszki, która jest wystawiona w pierwszy czwartek miesiąca.