29 NIEDZIELA ZWYKŁA
22 października 2017

  1. W efekcie liczenia wiernych, jakie się odbyło w minioną niedzielę: było nas na mszach świętych: wszystkich 3.906 osoby – ok. 500 osób mniej niż przed rokiem w czasie podobnego liczenia wiernych. Dzisiaj mamy w Kościele powszechnym niedzielę misyjną, podczas której chcemy uświadomić sobie, że modlitwą, cierpieniem, pracą, różnymi wysiłkami oraz materialnymi darami winniśmy wesprzeć misjonarzy i dzieło misji – nie zamykajmy serc; dzisiejsze ofiary złożone na tacę są przeznaczone na misje; podczas Mszy świętej zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny, które roznosił będzie tak jak co roku nasz organista Robert Więch, przyjmijmy go z życzliwością i serdecznie.
  2. W encyklice Evangelium Vita ( O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego) św. Jan Paweł II, którego liturgiczne wspomnienie dziś przeżywamy napisał: „ bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nie ładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej”. Dziś przed kościołem prowadzona jest zbiórka pospisów pod obywatelskim projektem Ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Projekt uzyskał poparcie naszego Arcybiskupa Henryka Hosera oraz całego Episkopatu Polski. Podpisać się może każdy kto ukończył 18 rok życia i posiada numer PESEL. Z tekstem projektu ustawy można się zapoznać u osób zbierających pospisy. Potraktujmy złożenie podpisu pod projektem Ustawy jako hołd złożony Ojcu Świętemu.
  3. Przypominamy, że trwa w naszej parafii PEREGRYNACJA JEZUSA MIŁOSIERNEGO. W naszych modlitwach polecamy rodziny, które przyjęły Pana Jezusa w obrazie. Osoby upoważnione, które zapukają do naszych domów, będą uzgadniać szczegóły przyjęcia obrazu.
  4. Zachęcamy do odmawiania różańca szczególnie w miesiącu październiku, tak w rodzinach jak i w kościele: w dni powszednie o 17.15, w niedzielę o 17.00, dzieci zapraszamy do kaplicy na 17.15.
  5. Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu w środę, 25.10., po Mszy świętej wieczornej w czasie adoracji odmówimy część chwalebną Różańca.
  6. We piątek, 27 października na różańcu o 17.30 modlić się będziemy o beatyfikację Pauliny Jaricot – Założycielki Żywego Różańca; Koła Różańcowe zapraszają po wieczornej Mszy św. na Drogę Krzyżową za dusze w czyśćcu cierpiące i do wspólnej modlitwy za zmarłych.
  7. W sobotę mamy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
  8. Dopóki dane nam jest podróżować po tym świecie do domu Ojca, rozumiemy jak ważna jest modlitwa za zmarłych. Oni nie mogą już nic uczynić dla swojego zbawienia, my jednak możemy i powinniśmy. Kwiaty i znicze to jedynie zewnętrzne oznaki naszej o nich pamięci. Tak naprawdę zmarli potrzebują naszej modlitwy. Módlmy się za nich nie tylko w święta i rocznice śmierci, ale także na co dzień. Przyjmujemy ofiary na modlitwę z czytaniem wypominek przez cały rok, jak również na „Gregoriańską Mszę świętą listopadową”, odprawianą codziennie od 3 listopada przez 30 dni o godz. 18.00. Imiona i nazwiska zmarłych można na kartkach podawać w zakrystii lub kancelarii oraz na cmentarzu 1 i 2 listopada przy bramach wejściowych, gdzie intencje będą przyjmować nasi klerycy.
  9. Czytajmy Gościa Niedzielnego”, IDZIEMY, „Niedzielę” czy „Miłujcie się”, jest też pismo dla dzieci: „Mały Gość”. Potrzeba dziś wiedzy religijnej i mocnej wiary opartej na Słowie Bożym oraz odważnego świadectwa, by nie ulec kłamstwom a nade wszystko wyjść do tych, co osłabli, pogubili się czy też noszą w sobie jakieś urazy. Kto czyta, ten wie a kto wie, może więcej kochać.