"Ministrare" z łaciny oznacza <<służyć>>, zatem ministrant to ten, kto ma służyć, a więc pomagać kapłanowi podczas Eucharystii i nabożeństw. Służymy zawsze samemu Jezusowi, przychodzącemu do nas podczas każdej Ofiary, jaką jest Msza Święta. Dlatego służba ministrancka to zaszczyt, szczególne zobowiązanie i radość.

W naszej parafii jest nas 80, w tym 11 czerwonych sutann - wyróżniających się ministrantów.

Każdy z nas, niezależnie od ogólnej służby liturgicznej pełni różne funkcje. I tak na przykład choralista daje znaki dzwonkami, uderza w gong i dzwoni sygnaturką. Noszenie świec podczas procesji oraz w czasie Ewangelii należy do ministrantów światła, natomiast ministrant krzyża jest odpowiedzialny za krzyż procesyjny używany podczas procesji. Wśród innych funkcji wymienić należy: ministranta księgi, ołtarza, kadzidła, łódki, wody. Fragmenty z Pisma Świętego - z wyjątkiem Ewangelii - którą czyta ksiądz - odczytuje lektor, który może również śpiewać psalm i aklamację Alleluja przed Ewangelią.

Najbardziej zasczytną posługą w formacji LSO (Liturgicznej Służby Ołtarza) jest posługa ceremoniarza, który musi ukończyć odpowiednie kursy. Ceremoniarz jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg ważniejszych uroczystości. W naszej parafii ceremoniarzem jest Krzysztof Procajło. Naszym opiekunem jest ks. Jarosław Bordiuk, który w sposób serdeczny i bardzo życzliwy dba o nasz duchowy rozwój.  Zawsze potrafi docenić nasze zaangażowanie, organizując nam wycieczki, spotkania, zawody sportowe. Prezesem Służby Liturgicznej minstrantów jest Tomasz Barszcz.

 

<< Spis grup parafialnych>>